ተልእኾ

ተልእኾ

Duizend1 ካብ ሃገሮም ክሃድሙ ንዝተገደዱ ሰባት ስራሕ ብምቕራብ ኣብ ኔዘርላንድስ ህይወቶም ዳግም ንክሃንጹ ንክሕግዞም ዕላማ ብምግባር ኢና መስሪትናዮ።

ብዙሓት ስደተኛታት ክመጹ እንከለዉ ገና ሓደ ቅድመ-ንጡፍ ኣጠማምታ ኣለዎም። ዘይውዳእ ትጽቢትን ኣብ መስርሕ ስደት ምቕርቃርን መብዛሕቲኡ ግዜ ናብ ልኡምነትን ተስፋ ምቑራጽን የምርሕ። ብስራሕ ምንጥጣፍ ንደረት-ትርኢት የስፍሕ፡ ናይ ስራሕ ዕድላት የዕቢ መርበባት ድማ የግፍሕ።

ዕዉት ጽምዶታት ንምፍጣር ንስደተኛታትን ንኣስራሕትን ሞያዊ ደገፍን መምርሒታትን ንህቦም። ኣዝዩ ሰፊሕ መርበብ ናይ ስደተኛታትን ጥሉቕ ፍልጠት ናይ ክእለታቶምን ድርኺታቶምን ኣሎና ምስ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ወነንቲ ትካላት ድማ ነላልዮም።

ነቲ ዘሎና ማሕበራዊ ጽልዋ ንምዕባይ፡ Duizend1 ማሕበራዊ ትካል ኢዩ። መኽሰብና ንተልእኾና ንምድጋፍ ናብ ትካልና መልሰ-ዕንገላ ይህቡ።

Duizend1 - Employment agency for refugees
Duizend 1 - Uitzendbureau voor nieuwe Nederlanders