መሻርኽቲ

መሻርኽቲ

Duizend1 ንተልእኹኡ በቲ ቀንዲ ኣድማዒን ስሉጥን ዝኾነ መንገዲ ንምፍጻም ምስ ሓያሎ መርኽቲ ምስርሑ ኵርዓት ይስምዖ።

ቸመንተ (ምምሕዳር) ብሉመንዳል
ቸመንተ (ምምሕዳር) ብሉመንዳል፡ ኣብ ግዜ ምምስራት Duizend1 ዓቢ ደገፍ ገይሩ ኣሎ፡ ከምኡ ውን ንናይ ኣስራሕቲ ክፍሊታት ንምቕናስን ስደተኛታት ምቑጻር ድማ ንዕኦም ሰሓቢ ንምግባሩን ን2017 ድጎማ ቀሪቡ ኣሎ።

ደሞዝ Tentoo
እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ደሞዝ ኣገልግሎት ኣብ ኔዘርላንድስ፡ ብኣጋጣሚ ኣብ ብሉመንዳል ዝተመስረተ ኾይኑ፡ ሓላፍነት ናይ ሞያዊ መስርሕ ናይ ደሞዝ ምሕደራ ናይ ሰራሕተኛታትን ናይ ኣስራሕትን ይወስድ።

Vluchtelingenwerk Nederland
ምስቶም ሰፊሕ ፍልጠት ናይ ውልቃዊ ኵነታት ናይ ስደተኛታት ዘለዎም ተቖጻጸርቲ Stichting Vluchtelingenwerk Nederland ብሓባር ብምዃን፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ምቹእ ቦታታት ንምፍጣርን፡ ነቲ ግዴታዊ መስርሕ ትምህርቲ ናይ ምውህሃድ እንዳቐጸሉ ናይ ደሞዝ ዘለዎ ቀዋሚ ስራሕ ቀዳሞት ስጕምታት ክወስዱሉ ዝኽእሉ ናይ ስራሕ ኣከባቢ ንምፍጣርን ኩሉ ዝከኣለና ንገብር።

ምስጋና