Partners

Duizend1 werkt met verschillende partners:

Gemeenten

Met de gemeente Haarlem, Amsterdam, Bloemendaal, Hoofddorp, Velsen, Haarlemmermeer, en Werkgevers Service Punten onderhouden we nauw contact over de kandidaten die we aan het werk helpen of waar we werk voor zoeken.

Pay for People
Pay for People is onze backoffice, en draagt zorg voor de loonadministratie voor zowel de flexkracht als voor de werkgever. Pay for People dekt tevens alle risico’s zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Via Pay for People is Duizend1 aangesloten bij de NBBU.

Vluchtelingenwerk Nederland
Samen met de maatschappelijk begeleiders van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, die zeer goed op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de vluchtelingen, zullen we er alles aan doen om de mensen zo goed mogelijk te plaatsen en ze een werkomgeving bieden waarbij ze een eerste stap kunnen zetten richting permanent betaald werk en waarbij ze hun inburgeringsscholing kunnen blijven volgen.

VSB Fonds
Het VSBfonds heeft financiële steun verleend bij de oprichting van Duizend1. Het VSBfonds wil bijdragen aan een samenleving waaraan iedereen mee kan doen.
Lees verder

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

 

Dankzegging